Ingen skola då assistenten är sjuk - Forum

2016-10-01 08:54   Anneli

Min son har personlig assistans all vaken tid p.g.a av i synnerhet sin autism ( han har också utvecklingsstörning och är rörelsehindrad/rullstolsburen samt epilepsi) då han behöver hjälp med att "hålla en röd tråd " genom sin dag. Assistansen har vi genom kommunen, vilket fungerat bra. I går blev dock vikarien sjuk vilket innebar att skolan inte tog emot honom. Han har nu börjat på gymnasiesär mot träningsskola och på skolan finns barn med grava problem inom autismspektrat och personal som har god kunskap om detta. När han gick i grundskolan (träningsskolan) och det strulade med assistansen ( OBS enstaka tillfällen...) så ordnade ordinarie personal det för honom, eftersom han har skolplikt. Detta funkade bra och jag hörde aldrig någon från skolan som beklagade sig över detta...snarare tvärtom Här har man också förstått att en assistent inte ersätter ordinarie skolpersonal. Jag förstår såklart dilemmat att när man har assistans så har man det för att man anser att personen inte klarar sig utan, men samtidig när det gäller kanske en dag/termin som situationen inträffar så anser jag att man borde kunna lösa det. Skolan känner ju min son bättre än en vikarie. I gymnasieskolan har man inte skolplikt, men förväntas ändå befinna sig där och man har rätt till sina 900 timmar varje år. Rent känslomässigt känns detta så fel....min son förstår inte varför han inte får gå i skolan och blir tjatig och orolig (han talar) och för mej så känns det som om han inte blir viktig/som om hans undervisning inte är viktig.... och att man "väjer bort" honom. Assistansen blir här också ett hinder istället för en rättighet/möjlighet. Jag läser själv för tillfället till specialpedagog och detta strider mot min uppfattning om att skolan ska tillrättaläggas så att alla får plats. Jag vore tacksam för ett svar och motivering för hur jag ska tänka i denna fråga.


RE: Ingen skola då assistenten är sjuk
2016-10-07 08:26   Anders SYV

Hej,

Det låter onekligen tufft, framförallt för din son, att denna situation har uppstått. I skollagen och gymnasiesärskolans förordning finns det enligt vad jag har förstått inte något som specifikt handlar om din fråga och den situation du beskriver. Utifrån det du skriver kan det vara bra att få mer information från fler källor gällande hur de exakta regelverket rörande denna situation ser ut och då kanske skolverket kan hjälpa till: http://www.skolverket.se/om-skolverket/kontakta-oss. Utöver detta kan det vara bra att föra en diskussion med skolan och kommunen för att se till att din son, som du skriver, ska få tillgång till de 900 timmar per år som utbildningen innefattar.

Ett stort lycka till framöver // Anders, SYV