Inackordering - Forum

2019-02-05 10:10   Syv

Kan en kommun neka inackorderingsbidrag om eleven är förstahandsmottagen i annan kommun gysär?


RE: Inackordering
2019-02-06 11:40   Petra Öster

Hej,

Ni måste kolla med kommunen vad som gäller för att få inackorderingsbidrag just där. Det brukar baseras på hur lång resvägen är mellan skolan och hemmet. 

Vanligtvis kan du få bidrag från din hemkommun om du måste bo och studera någon annanstans än hemma. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från CSN. Kanske måste ni kolla med er kommun och CSN om det är från CSN ni ska söka inackorderingsbidraget i detta fall? 

Lycka till! /Petra,SYV