Idrott i särskolan - Forum

2015-12-14 09:40   Kevin

Hej jag undrar ifall man har idrott i särskolan, ingår det?


RE: Idrott i särskolan
2016-03-21 13:27   Anders, SYV

Hej Kevin,

I skollagen går det att läsa att idrott och hälsa finns med som ett ämne i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Ja är således det korta svaret på din fråga.

Du kan läsa mer om idrott och hälsa på gymnasiesärskolan via nedanstående länk till skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-amnesplaner-och-kurser/subject.htm?lang=sv&subjectCode=idc&tos=gys

Med vänlig hälsning // Anders, SYV