Gymnasiesärskola med boende - Forum

2019-10-02 10:44   Maria

Kan jag välja vilken gymnasiesärskola som helst om jag bor i Stockholm (även på annan ort)? Vem har rätt till gymnasiesärskola med boende? Hur ansöker jag om det?


RE: Gymnasiesärskola med boende
2019-10-03 07:42   Petra Öster

Hej,

Generellt är det så att om det program som du vill läsa inte finns i din hemkommun eller i närliggande kommun som din kommun samverkar till, då går det bra. Det går även bra om du söker till en skola som är riksrekryterande (ofta en friskola). Samma gäller om skolan skulle ha internat. Du behöver inte något särskilt tillstånd för att söka en skola med internat och du söker till skolan precis som till andra skolor. Din studie-och yrkesvägledare i skolan kan hjälpa dig med det.

Lycka till! /Petra,SYV