Fråga om mål med mera - Forum

2021-11-16 14:51   charlottawg

Hej! 1) Jag som förälder önskar att skolan, gysär, IV, sätter mätbara mål för mitt barn. Har jag rätt att påverka och kräva det? 2) Mitt barns individuella studieplan är det något jag kan begära att få ut? 3) Praktik för elev på IV. Rektor ska besluta står det. Om rektor säger nej, vad kan jag som förälder göra då? 4) Elev som går IV och jag som förälder önskar att hen ska få gå vissa delar med nationellt program. Kan jag kräva det? 5) Det finns väl tillgodosett med pedagoger i klassen. I vilken utsträckning är det då ok att resurser har lektionstid istället för pedagoger? 6) Vem avgör om eleven ska uppnå grundläggande eller fördjupade kunskaper? När bestäms det? Vilken information ska jag som förälder få, och när?


RE: Fråga om mål med mera
2022-02-12 18:53   Petra Öster

Hej,

När det gäller lagar och regler kring skolan så är de ofta lite otydliga och behöver tolkas så jag förstår att det kan kännas lite svårt att veta vad som gäller. Det är rektorn på skolan som har rätt att tolka och tillämpa skollagen så det är bäst att ta dessa frågor med skolans rektor. Själva lagen kan du få information om av Skolverket.

Vänligen/ Petra,SYV