Förlängd studiegång - ett 5:e år? - Forum

2018-12-05 10:22   Helena

Hej Undrar över rätten att förlänga studierna i grundsärskola respektive gymnasiesärskola? På vilka grunder kan man begära det. Har själv sett elever gå ett extra år efter åk 9 samt ett 5:e år på gymnasiesärskola. Vem fattar beslut om det, huvudmannen? Kan jag som vårdnadshavare begära detta eller är det lärare som initierar beslut?


RE: Förlängd studiegång - ett 5:e år?
2018-12-05 15:10   Petra Öster

Hej,

Det är huvudmannen som får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än fyra år om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl för det. Du kan som förälder ta upp frågan med rektorn. 

Vänligen/ Petra,SYV