förfrågan till petra - Forum

2022-05-05 16:24   johanna

Jag jobbar som lärare och har gjort det i snart 17 år. Just nu jobbar jag i en särskola samtidigt som jag vidareutbildar mig till speciallärare inriktning utvecklingsstörning. I denna utbildning ingår det ett uppsatsskrivande på avancerad nivå och det är därför jag skriver till dig. Jag söker efter syvare som kan berätta om sina erfarenheter kring särskoleelevers möjligheter ut på arbetsmarknaden/vidare utbildning efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse för hur särskolans icke-juridiskt bindande betyg påverkar elevernas delaktighet i samhället, med fokus på deras möjlighet till utbildning och arbete. Intervjun tar ca 30 min och kan genomföras på plats eller via teems. Frågorna kan man få ta del av i förväg om man vill men, då det är en öppenintervju där dina erfarenheter efterfrågan så finns det inget att ”plugga in” inför samtalet. Intervju tillfällena kommer att ske från nu och löpande 6 veckor framåt. Det finns mer att berätta men innan dess är en intervju om detta något som du skulle kunna tänka dig delta i? 


RE: förfrågan till petra
2022-05-11 10:41   Petra Öster

Hej,

Det låter som ett viktigt ämne! Då jag inte jobbar i särskola så har jag dock inte egna erfarenheter av hur möjligheterna ser ut för de som slutar gymnasiesärskolan. Jag kan bara hänvisa till de rapporter som som redan finns på området som du säkert känner till bättre än mig. 

Hoppas du kan hitta studie-och yrkesvägledare som kan hjälpa dig!

Lycka till! /Petra,SYV