Feldiagnosad - Forum

2022-10-10 15:57   johanna

Hej! Jag går andra året på skog mark och djur på en särskola, min psykolog misstänker att min if diagnos är feldiagnoserad och jag känner även att gymnasiesärskola är för lätt för mig. Vad kan jag göra?


RE: Feldiagnosad
2022-10-16 14:37   Petra Öster

Hej,

Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det men din psykolog borde kunna hjälpa dig vidare med det. Så börja där och fråga även din skola om det, till exempel skolpsykologen eller rektorn där.

Vänligen/ Petra,SYV