Får en elev på GY-sär läsa kurser som inte finns i GY-särs kursplan - Forum

2021-06-29 14:32   MGA

En elev på GY-sär har läst båda modersmålskurser och önskar läsa även den tredje, Aktivt tvåspråkighet. Kursen finns inte i Gy-srs kursplan. Kan eleven ändå läsa kursen och erhålla betyg?


RE: Får en elev på GY-sär läsa kurser som inte finns i GY-särs kursplan
2021-06-30 06:25   Petra Öster

Hej,

Det är upp till skolans rektor at bedöma så kolla med hen. 

Lycka till! /Petra,SYV