extraår? - Forum

2020-01-14 10:22   moka2215

Hej! Jag undrar om en elev som går gymnasiesärskolan på träningsskolenivå kan söka ett femte gymnasieår. Om det går är det några särskilda kriterier som ska uppfyllas. Eleven har i stort sett ingen frånvaro och kommer inte att kunna ta några större steg i sin framtida utveckling.


RE: extraår?
2020-01-20 08:56   Petra Öster

Hej,

Det är huvudmannen som får besluta att undervisningen får fördelas över längre tid än fyra år om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl för det. Du kan ta upp frågan med rektorn på skolan det gäller.

Vänligen/ Petra,SYV