engelska på gymnasiesärskolan - Forum

2018-05-21 11:36   jill

Hej Undrar hur behörigheten i engelska står sig i jämförelse med vanligt gymnasium? mvh jill


RE: engelska på gymnasiesärskolan
2018-05-21 09:56   Petra Öster

Hej Jill,

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan och efter utbildningen på nationella och individuella program får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset beskriver tydligt de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan på ett sådant sätt att det underlättar kontakten med möjliga arbetsgivare. Om du går i gymnasiesärskolan men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet och därmed får du samma behörighet. Annars så kan man inte jämföra behörigheterna eftersom gymnasiesärskolebeviset inte ger behörighet på samma sätt, utan alla nationella program i gymnasiesärskolan är yrkesinriktade. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiesärskolan. Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Här kan du läsa mer om vad som händer efter gymnasiesärskolan: https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/efter-gymnasiesarskolan-9792.

Lycka till! /Petra, SYV