Elev på Individuella programmet gymnasiesärskolan som flyttar till annan kommun - Forum

2019-06-01 10:00   Lollo

Hej En elev på det individuella programmet i gymnasiesärskolan som flyttar till annan kommun, har den eleven rätt att slutföra sin gymnasiesärutbildning i den kommun som den påbörjat utbildningen i?


RE: Elev på Individuella programmet gymnasiesärskolan som flyttar till annan kommun
2019-06-04 07:06   Petra Öster

Hej,

Om man flyttar till en annan kommun har man rätt att slutföra utbildningen i den nya kommunen. Om den nya hemkommunen inte erbjuder utbildningen har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun som anordnar utbildningen. Eftersom det är kommunen man är skriven i som ska erbjuda skola gäller inte att den gamla kommunen måste göra det. Men det är mycket möjligt att de kan göra det ändå bara ni pratar med skolan och kommunen om det.

Lycka till! /Petra,SYV