Eftergymnasial utbildning utomlands - Forum

2016-11-18 12:07   Cia

Eftersom det i Sverige inte är möjligt att läsa vidare på universitet/högskola undrar jag om det är möjligt för en elev som gått ut gymnasiesär att söka till något universitet utomlands där man har utbildningar som är anpassade till funktionsnedsättningar? Skulle det kunna vara möjligt och hur går man i så fall tillväga?


RE: Eftergymnasial utbildning utomlands
2016-11-19 14:28   Anders Götsén

Hej,

Tack för din fråga! När det gäller utbildningar utomlands är det svårt att ge ett övergripande svar då det kan skilja sig mellan olika länder och hur regelverken ser ut där.

Spontant tror jag att det kan bli svårt (obs tror!) men jag rekommenderar att du tar kontakt med det land som det finns intresse för högre studier i, detta för att få ett direkt besked från dem. Skulle det vara så att det går är det även dem du behöver ta kontakt med dem för att kunna söka dit.

Med vänlig hälsning // Anders, SYV