Byte av program - Forum

2018-11-13 09:26   Jennie

Hej! vilka regler gäller för om en elev i gymnasiesärskolan byter program efter tre år p.g.a av flytt och att programmet ej finns på den nya skolan? Kan rektor besluta om att reducera och byta ut kurser ? Är det då eleven genomgår " ett individuellt anpassat program? eller hur gör man? Tacksam för svar!


RE: Byte av program
2018-11-13 12:45   Petra Öster

Hej,

Det här är en fråga som ni får ta med den nya skolans rektor. Det finns olika lösningar och skolan kommer troligtvis försöka hitta den lösning som passar er bäst.

Lycka till!