Behörig för Yrkeshögskola - Forum

2018-04-13 12:48   Helen

Hej. Jag har en fråga angående denna: Vad gör man efter gymnasiesärskolan? Under ditt sista år på gymnasiesärskolan får du information om vad du kan göra när du är klar med skolan. Gymnasiesärskolor samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att kunna ge dig som elev mycket stöd. Du får hjälp att förbereda dig för ett så självständigt och givande vuxenliv som möjligt. Efter du gått klart dina fyra år på gymnasiesärskolan kan du till exempel: Jobba Göra praktik Delta i daglig verksamhet Fortsätta studera på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola Min fråga är kan man söka till Yrkeshögskola om man har gått särskolegymnasium? Krävs det inte att man har grundläggande behörighet såsom Matte 1, Svenska 1, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Religion 1, Historia 1a1 och Engelska 5? I alla fall i grunden? Det får man väl inte på gymnasiesärskola?


RE: Behörig för Yrkeshögskola
2018-04-14 07:57   Petra Öster

Hej,

Yrkeshögskolor sköter själva sin antagning och kan göra undantag från behörigheter. Så om du är intresserad av en YH utbildning kan du kontakta skolan och kolla vad det finns för möjligheter att bli antagen även om du inte har den behörighet som efterfrågas. Om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara utbildningen så kan du bli undantagen behörighetskravet.

Lycka till! /Petra,SYV