Begrepp för konferensen man har elevens fjärde och sista år - Forum

2015-12-07 09:41   Carina Edvinsson

Hej, Jag arbetar som specialpedagog i gymnasiesärskolan i Borås Stad. Vi diskuterar vilket begrepp man ska använda för konferensen man har elevens fjärde och sista år, då eleven skall sluta skolan, tillsammans med försäkringskassan, LSS, daglig verksamhet mm. Tidigare kallade vi det ”utslussningskonferens” men vad som framkommer har det begreppet tagits bort då SKOLFS 2009 där det stod utgått.

Våran syv har hört att det ska heta konferens och att man sedan kan ha en underrubrik. Vad vi var ute efter är styrdokumenten där detta är taget.

MVH Carina Edvinsson, specialpedagog i gymnasiesärskolan i Borås.


RE: Begrepp för konferensen man har elevens fjärde och sista år
2016-03-21 13:49   Erik på Gymnasiesärskola.se

Hej Carina,

Tyvärr har vi inte kunnat hitta det dokument du syftar på. Därför föreslår jag att du kontaktar Skolverket alternativt SPSM (spsm.se) eller FUB (fub.se) för att hitta rätt svar i den här frågan.

Lycka till!

/ Erik
Gymnasiesärskola.se