Vill att sonen hoppar av gymnasiet - Forum

2020-10-13 19:22   I.O

Hej. Om vi som föräldrar inte vill att vår son ska fortsätta gymnasiet (går tredje året) pga av för långa avstånd till närmsta skola (efter hela vår familj flyttat till annan ort), kan vi då avbryta hans utbildning, eller får det några rättsliga påföljder i sådana fall?? Det är dessutom så,ska tilläggas, att han egentligen inte passar i någon typ av styrd miljö, då det innebär för stor press för honom. ( skola är förstående, men verkar inte ha absolut möjlighet att anpassa tiden i skolan så det passar sonen perfekt(inte helt lätt heller)) Alltså tycker vi föräldrar egentligen att han passar bättre hemma, med oss som försörjare då förstås. Med vänlig hälsning I.O


RE: Vill att sonen hoppar av gymnasiet
2020-10-14 07:46   Petra Öster

Hej,

Gymnasiet är en frivillig skolform och det har inga rättsliga påföljder om eleven själv bestämmer sig för att hoppa av. Om ni däremot skulle gå emot sonens vilja för att avbryta han studier så är jag däremot inte säker på eventuella rättsliga påföljder (kolla det med en jurist). Men det är kanske inte så er situation ser ut.

Det hade kanske varit bra att kolla med skolans elevhälsoteam , en annan skola eller kanske med kommunen om det finns några bättre alternativ där han kan gå klart gymnasiet? Eller kolla på andra alternativ än gymnasiet?

Lycka till!/ Petra,SYV