måste man ha utvecklingsstörning - Forum

2016-03-18 14:15   anonym

Är särskolan till för dom som har utvecklingsstörning bara? Eller kan man få gå där om man tillexempel inte passar in i vanliga skolan. vem bestämmer vem som får gå i särskolan egengtligen?


RE: måste man ha utvecklingsstörning
2016-03-21 13:27   Anders, SYV

Hej,

Ja det stämmer att särskolan är till enbart för de elever som har en utvecklingsstörning och därför behöver extra anpassning i sin undervisning.

I skollagen går det bland annat att läsa följande: ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.”

Länken till ovanstående kan du hitta här (7:e kapitlet, 5:e paragrafen)

Ovanstående gäller i likhet även på  gymnasiesärskolan i att det är hemkommunen som bestämmer vem som får gå eller inte gå i särskolan.

Med vänlig hälsning // Anders, SYV