Hur många elever går i gymnasiesärskolan? - Forum

2015-11-04 11:06   ewa
hur många går i gymnasiesärskolan i Sverige, hur vanligt är det?

RE: Hur många elever går i gymnasiesärskolan?
2015-11-04 11:16   Madeleine på Gymnasiesärskola.se

Hej Ewa!

Under läsåret 2014/2015 fanns 7006 elever i den svenska gymnasiesärskolan. Av dessa gick 33,5% i skola i en annan kommun än sin hemkommun. Du kan ta del av mer statistik om gymnasiesärskolan på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasiesarskola/elever/elever-i-gymnasiesarskolan-lasar-2014-15-1.232271

Vänliga hälsningar,
Madeleine på Gymnasiesärskola.se