Föreningar och organisationer - Forum

2015-06-10 09:41   BW
Jag har en son som går i gymnasiesärskola och undrar vad det finns för organisationer som man kan få tips råd och stöd i från?

RE: Föreningar och organisationer
2015-06-16 14:31   Moas mamma
Jag har fått mycket hjälp av FUB med mina funderingar. De finns på www.fub.se och har lokala föreningar.