Atypisk autism/ LSS grupp 1 - Forum

2018-09-14 10:56   Pernilla

Jag undrar om någon med diagnosen atypisk autism/ ADD rent generellt kan ha rätt till att läsa på särskola? Anledninģen till att jag frågar är för att min son nyligen fått den diagnosen och nu har försökt läsa på "vanligt" gymnasium tre gånger men har fått hoppa av varenda gång då han inte klarar av det. Min son har högfungerande autism.


RE: Atypisk autism/ LSS grupp 1
2018-09-17 09:08   Petra Öster

Hej,

Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar som inte längre har skolplikt och som inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, som uppkommit genom yttre våld eller kroppslig sjukdom. En person med utvecklingsstörning har en nedsatt intelligensförmåga, konstaterad före 18 års ålder, samt en nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende.

Det finns "vanliga" gymnasieskolor som är speciellt anpassade för personer med autism och kanske skulle det passa din son bättre. Här är en lista på skolor som dyker upp när jag söker på autism på vår söksida, Gymnasium.se: https://www.gymnasium.se/sok/utbildningar?q=autism. Du kanske kan hitta en lämplig skola där. Du kan också fråga en studie-och yrkesvägledare i din sons gamla skola om hen känner till sådana skolor på er ort.

Lycka till! /Petra,SYV