Vanliga gymnasiekurser i särskolan - Forum

2015-06-10 09:43   Johan
Kan elever i gymnasiesärskolan läsa kurser från gymnasieskolan?

RE: Vanliga gymnasiekurser i särskolan
2015-06-16 14:42   Carin
Ja, det är rektorn på skolan som beslutar om det.

Vänliga hälsningar,
Carin, Gymnasiesärskola.se