Skola - Forum

2022-09-14 13:25   Suleiman

Hej ja undrar om ja går på en gymnasiesärskolan kan ja byta till ett vanligt gymnasie


RE: Skola
2022-09-15 09:03   Petra Öster

Hej,

Det kan bli svårt att byta då det troligen gjorts en utredning som visat att du har rätt till att gå i särskolan, och att du inte kan gå i den vanliga gymnasieskolan för att de inte kan ge dig det stöd du behöver. Dessutom är det dina vårdnadshavare som har gett sitt samtycke till att du ska gå i gymnasiesärskolan. Tror du att det kan ha blivit fel i bedömningen kan du ta upp det med dina vårdnadshavare och skolans rektor. Prata med rektorn om varför du inte vill gå i särgymnasiet så att du får hjälp med att trivas bättre oavsett hur det blir med ett byte.

Lycka till! / Petra, SYV