Nationellt eller individuellt? - Forum

2020-10-18 21:34   JR

Hej! Jag arbetar som SYV på en skola med grsär bla vilken är en målgrupp som är ny för mig. Tycker att det är svårt att hitta information, så tack för er sida. Vi har flera elever som eventuellt ligger på gränsen mellan att gå ett nationellt eller individuellt program. Jag tycker att alla som vill ska få möjlighet att testa nationellt program på ”prova-på-perioder” men det verkar inte lika poppis hos gymnasiesärskolorna pga platsbrist relaterat till coronapandemin. Även vissa föräldrar kan trycka på att de vill att sina barn ska gå nationellt även om man från vår skolas håll tycker det lutar mer åt individuellt. Tycker detta är väldigt svårt att parera. Nu till mina frågor: 1. Behöver man kunna läsa och skriva för att gå ett nationellt program? 2. Vad är egentligen kraven för att få gå nationellt program? Finns det några tydliga krav eller är det endast upp till mottagande skola att bedöma? 3. Om man går ett nationellt program istället för ett individuellt program, förväntas man söka arbete efter avslutad utbildning då i högre grad eller kan man få möjlighet att göra daglig verksamhet efteråt istället?


RE: Nationellt eller individuellt?
2020-10-19 08:30   Petra Öster

Hej,

Jag förstår att det är svårt att hitta information om gymnasiesärskolan! Jag kan tyvärr inte svara på vem som kan gå ett nationellt program eller inte. Det är hemkommunen som ska göra en bedömning av elevens förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. I Skolverkets Allmänna råd kring mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program finns de riktlinjer man har att följa i sin bedömning. Men det är en individuell bedömning som görs utifrån råd så det finns alltså inte tydliga lagar och regler att följa. 

Efter att man har gått ut gymnasiesärskolan finns det olika alternativ beroende på vilken typ av funktionsnedsättning man har, vad man tycker om att göra och hur arbetsmarknaden ser ut där man bor. Så även detta är väldigt individuellt och det finns inget krav på att man ska jobba för att man gått ett nationellt program.

Vänligen/ Petra,SYV