Kunskapskrav individuellt program - Forum

2022-03-23 06:15   ÅL

Hej Jag upplever att kunskapsnivån är för låg på det individuella programmet på gymnasiesärskolan. Tyvärr är inte det nationella programmet något alternativ pga min dotters funktionsnedsättning. Kan jag ställa krav på att skolan och lärarna möter min dotter på hennes nivå, att de utmanar henne lite mer i de olika ämnena? Så att hon utvecklas bättre. Vad baserar jag det kravet på i så fall, kan jag hänvisa till någon skrivelse av något slag?


RE: Kunskapskrav individuellt program
2022-03-23 13:56   Petra Öster

Hej,

Det individuella programmet ska ju utgå från enskilda elevens behov och förutsättningar hos eleven. Så rektorn på skolan ska ha upprättat en individuell studieplan i dialog med eleven. Den planen ska vara gjord så att den ger eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Den ska också kontinuerligt följas upp och revideras under elevens studietid. Så det borde inte vara några problem att ta upp detta med skolans rektor så att dotterns studieplan uppdateras för att utmana henne bättre (om rektorn bedömer att det behövs). 

Du kan läsa och hänvisa till Skolverkets beskrivning av det individuella programmet där det står om detta kring studieplanen. Men rektorn bör känna väl till det och kunna diskutera hur det skulle kunna förbättras utan påtryckningar. Sedan så finns det ju mycket tolkningsutrymme i Skolverkets beskrivningar så ni kanske måste diskutera kring vad som menas med att utvecklas så långt som möjligt för just din dotter. Retorn har kompetensen och rätten att tolka skollagen och bör kunna förklara varför studieplanen är i enlighet med den.

Vänligen/ Petra,SYV