integrerad elev i gymnasieskolan - Forum

2020-11-20 08:45   Nyfiken

Kan man läsa enligt gymnasiesärskolans läroplan i en vanlig gymnasieskola (yrkesprogram) som man kan göra i grundskolan? Finns det lagstöd till en sådan lösning? Till exempel om eleven vill inrikta sig mot vården inte barnomsorgen/friskvård.


RE: integrerad elev i gymnasieskolan
2020-11-20 08:49   Petra Öster

Hej,

Gymnasiesärskolan har samma läroplan som gymnasieskolan, Lpf 94, men kursplanerna är skrivna för gymnasiesärskolans elever. Man kan dock inte gå gymnasieskolans program som särskolelev. Men ett undantag är gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion och individuellt alternativ. De är också möjliga att söka för elever i särskolan. Så kolla på dessa program och se om de kan vara ett alternativ.

Lycka till! /Petra,SYV