Integrerad elev - Forum

2015-10-20 12:06   Gustav K

Jag har en fråga: vad innebär det att gå som integrerad elev? och vilka skolor erbjuder det?


RE: Integrerad elev
2015-10-26 15:48   Therese, SYV

Hejsan!

Integrerad elev innebär att en elev i grundskolan kan få sin utbildning i grundsärskolan eller att en elev i grundsärskolan kan få sin utbildning i grundskolan eller sameskolan.

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan. Målet för skolan skulle vara att så långt som möjligt undvika en organisation där elever i skolsvårigheter skildes ut. Eftersom jag tyvärr inte vet din bostadsort så törs jag inte spekulera i vilken av skolorna i din kommun som kan erbjuda detta så jag ber dig att kontakta din studie- och yrkesvägledare på den skolan du går idag, alternativt kontakta kommunens barn och utbildningsavdelning där du bor. 

Här hittar du en pdf som Skolverket gjort om Integrering

Lycka till, vänliga hälsningar Therese, Studie- och yrkesvägledare