Individuellt program trädgårdsinriktning - Forum

2023-01-20 12:21   Ulrika Davidsson

Hej! Har hört talas om olika inriktningar i gymnasiesärskolans individuella program. Skulle gärna vilja veta vilka skolor som erbjuder inriktning trädgård/odling eller något liknande. Mvh 


RE: Individuellt program trädgårdsinriktning
2023-01-25 09:56   Petra Öster

Hej,

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.

Möjligen kan några av dessa skolor passa då de har profiler inom natur och miljö; https://www.gymnasiesarskola.se/sok/skolor/skog-mark-och-djur. 

Vänligen/ Petra,SYV


RE: Individuellt program trädgårdsinriktning
2023-01-25 12:23   Ulrika Davidsson

Tack för svar!