Gymnasiesärskolans Individuella program - Forum

2018-10-03 11:18   evalena.nyberg@norrkoping.se

Vi vill utveckla verksamheten på Gymnasiesärskolans Individuella program ( GIP )genom att försöka få till ett ökat samarbete med dagliga verksamheter. Vi tänker någon form av valbara "yrkesträningsalternativ" efter tex ett basår. Valbara alternativ skulle kunna vara caféverksamhet och estetisk verksamhet som sedan, i den bästa av världar, mynnar ut i en sysselsättning på en daglig verksamhet med denna inriktning. Finns det någon gymnasiesärskolor i Sverige som jobbar på detta sätt? Vore intressant med input i så fall från dessa. Kanske studiebesök.