Grävmaskinist/anläggningsförare - Forum

2018-11-20 10:25   sj

Hej! Jag jobbar som syv på en grundskola. Jag en elev i åk 9 som vill helst jobba som grävmaskinist/anläggningsförare, men det kan man inte få göra här i staden där eleven bor. Är det någon som vet om man kan få bli grävmaskinist som sär-elev? om inte kan man som vuxen gå en yrkesutbildning för att kunna ta ett sådant körkort? Vet ni några andra program som man som sär-elev kan få köra något fordon? Kan man som sär-elev få vara lärling? Mvh Sara, syv


RE: Grävmaskinist/anläggningsförare
2018-11-21 11:04   Petra Öster

Hej,

På de nationella särgymnasieprogrammen kan man ha lärlingsutbildning och en lärlingsutbildning är likvärdig med en motsvarande utbildning som ges på skolan. I de vanliga nationella programmen kan man gå inriktningen Anläggningsfordon på Bygg- och anläggningsprogrammet för att bli anläggningsförare. Men det finns ingen sådan inriktning i gymnasiesärskolan. Det mest närliggande programmet skulle nog vara Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation

Man kan bli anläggningsförare inom vuxenutbildningen också. Då måste man uppfylla behörigheten för att få gå utbildningen. Vad den är beror på viken utbildning man vill gå. Så kolla upp behörigheten för vidareutbildningen och ta kontakt med gymnasiesärskolan om möjligheterna att få denna behörighet under gymnasietiden.

Lycka till!/ Petra, SYV