Byta från individuellt program till nationellt - Forum

2016-04-18 08:49   p ericsson

Om en börjat individuella programmet och gått första året i gymnasiesärskolan där, kan en sedan då byta till ett nationellt program? det gäller min brorson som inte riktigt kommer till sin rätt på individuellt program och är så otroligt intresserad av fordon. Kan han då rimligtvis få byta till hösten till fordonsvård och godshantering?


RE: Byta från individuellt program till nationellt
2016-04-20 08:23   Anders, SYV

Hej,

Det kan eventuellt finnas möjlighet till detta men det beror lite på situationen och vad som har ingått i studierna på det individuella programmet. Försök gärna att prata med studie- och yrkesvägledare i skolan och hör med hen. Då kan ni tillsammans gå igenom situationen för att på bästa sätt komma fram till vad som är bäst för din brorson framöver. Det kan också handla om det finns plats eller ej på det program som han ska byta till.

Lycka till // Anders, SYV