Tidpunkt för byte till gymnasiesärskolan - Forum

2017-12-12 15:08   Syv grundskolan

Hej! Jag hittar inget om när/vid vilken tidpunkt en elev från grundsärskolan kan börja på gymnasiesärskolan. Kan en elev (som tillhör målgruppen för särskolan) t ex på vårterminen i år 9 (grundsärskolan) börja på ett nationellt program/individuellt program på gymnasiesärskolan? Det står mycket i den juridiska vägledningen om rätten till skolgång och att det går att förlänga grundskoletiden men inte det omvända.


RE: Tidpunkt för byte till gymnasiesärskolan
2017-12-13 13:03   Petra Öster

Hej,

Det är generellt ganska svårt (och väldigt ovanligt) att hoppa över en hel årskurs, särskilt på högstadiet. Det krävs specifika anledningar och att man är väldigt duktig i skolan. Det finns inget utarbetat system för detta men det är rektorn på skolan som kan ta beslutet att flytta elever uppåt. Därför skulle jag tipsa om att du pratar med rektorn och dina lärare, t.ex. klassmentor och diskuterar detta med dem.

De problem som kan uppstå är att man t.ex. söker till gymnasiet med sina betyg från åk 9. Det kan du diskutera med studie- och yrkesvägledare på skolan. Beroende på vilken klass du går i nu kanske det finns andra saker att göra t.ex. att du undersöker möjligheten att prövningar på kurserna i nian. Jag skulle tipsa om att boka in ett möte med rektorn, din lärare och dina föräldrar för att diskutera detta vidare. 

Lycka till! /Petra,SYV