Sen antagning till särskolan - Forum

2020-11-30 12:19   Johanna

Hej, Har en elev på IMS där vi funderar på om inte särskolan är en bättre skolform för hen. Hen kom sent i tonåren till Sverige och det är först nu det anses att hens svenska är såpass stark att en utredning kan göras. Dock närmar sig hen 20 år. Som jag har förstått det kan en elev skrivas in på särskolan även under VT det år eleven fyller 20? Har eleven rätt att fullfölja en utbildning inom särskolan om eleven skrivs in när hen är 20 år? Tänker mest på att hen kommer att vara 24 år när det är dags för studenten och vara en bra bit äldre än sina klasskamrater. Särskolan i vår hemkommun var osäkra på vad som gällde då de inte ställts inför det på ett bra tag.


RE: Sen antagning till särskolan
2020-11-30 17:32   Petra Öster

Hej,

Ja, det ska vara möjligt att börja och gå klart gymnasiet om man börjar senast under VT det år eleven fyller 20. Då gäller att man hittar en skola som kan anta elven på VT. Det är ju inte så vanligt men möjligt. Men skull man inte hinna med det eller om eleven hellre går gymnasiet med andra vuxna så kan hen istället vänta sig till vuxenutbildningen i kommunen (Särvux). 

Lycka till! /Petra,SYV