Särskoleelev som inte längre bedöms tillhöra målgruppen - Forum

2020-09-30 19:57   F.S

Hej! Om en elev som just nu går i nionde klass i grundsärskolan och som efter ny utredning inte längre bedöms tillhöra särskolans målgrupp, vilka alternativ finns då framåt i förhållande till gymnasievalet? Eleven har inga betyg och bör väl därför ej kunna söka andra program på den sk ”vanliga” gymnasieskolan? Däremot har jag förstått att man får söka Individuellt alternativ och yrkesintroduktion? Stämmer detta? Vad har man rätt till? Har eleven rätt att trots den nya diagnosen välja ett gymnasiesärskoleprogram? Vore ett bättre alternativ att gå ett extra år i grundskolan för att samla ihop en behörighet? Mvh, F.S


RE: Särskoleelev som inte längre bedöms tillhöra målgruppen
2020-10-01 07:48   Petra Öster

Hej, 

Eleven och vårdnadshavarna bör diskutera med skolans rektor, studie-och yrkesvägledare och kanske elevhälsoteam vad som är den bästa lösningen. Det är rektorn som kan bedöma ifall eleven bör gå om eller inte. Är man inte behörig till gymnasieskolan så ska man annars söka Introduktionsprogram, vilket skolans studie-och yrkesvägledare ska kunna hjälpa till med.

Lycka till! /Petra,SYV