Rätt till gymnasiesärskolan - Forum

2021-01-19 15:23   Hajo

Hej! Vi har en elev som har en Intellektuell funktionsnedsättning. Hen har godkänt i SO. Har hen ändå rätt att följa Gymnasiesärskolan?


RE: Rätt till gymnasiesärskolan
2021-01-20 15:20   Petra Öster

Hej,

Gymnasiesärskolanär en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål.

Vänligen/Petra,SYV