Rätt till gymnasiesärskolan - Forum

2017-11-08 13:53   Anne

Hej. Jag har en son som går i 6:an. Han har precis börjat på resursskola eftersom han inte hänger med i skolan. Han är autistisk men har ingen utvecklingsstörning. Är han behörig till gymnasiesärskolan?


RE: Rätt till gymnasiesärskolan
2017-11-09 13:20   Petra Öster

Hej,

Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, som uppkommit genom yttre våld eller kroppslig sjukdom. En person med utvecklingsstörning har en nedsatt intelligensförmåga, konstaterad före 18 års ålder, samt en nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende. 

Vänligen/ Petra, SYV