Preliminär antagen - Forum

2019-05-02 21:51   Ak

Får samtliga som sökt gymnasiesärskola ett preliminärt antagningsbeskedet Vi har ej fått utan står på sidan under sonens ansökan att besked kommer juli


RE: Preliminär antagen
2019-05-03 09:04   Petra Öster

Hej,

Ansökningen till gymnasiesärskolan kan se annorlunda ut än ansökan till gymnasieskolan. Antagningen till gymnasiesärskolan har öppet olika datum i olika delar av landet men generellt så söker man i februari och antagningsbeskedet kommer i maj eller juni. Varje gymnasiekommun beslutar om ändringsval ska kunna göras till de egna utbildningarna så ta kontakt med antagningskansliet i er kommun eller skolan som sonen går på. De kan berätta om och när det kommer ett preliminärt besked och om ni kan ändra i ansökan då ifall ni skulle vilja det.

Lycka till! /Petra,SYV