Nationellt program - Forum

2018-05-21 17:33   MT

En elev som läst träningsskola i grundsärskola söker till ett nationellt gymnasieskoleprogram vid en gymnasiesärskola som inte erbjuder det individuella programmet. Gymnasiesärskolan bedömer att den sökande inte kommer klara det nationella gymnasiesärskoleprogrammet. Har den sökande ändå rätt till en utbildningsplats vid det nationella gymnasiesärskoleprogrammet? Eller kan gymnasiesärskolan avslå ansökan med hänvisning till att den sökande saknar förutsättningar att nå programmålen för det nationella gymnasiesärskoleprogrammet? Skolan som eleven sökt till ligger inte i den sökandes hemkommun.


RE: Nationellt program
2018-05-22 14:22   Petra Öster

Hej,

Jag kan inte hjälpa dig med ett enskilt ärende men fråga gärna skolans rektor om detta. Rektorn känner till lagstiftningen och kan upplysa dig om varför beslutet tagits. Du kan också kontakta Skolverket om du vill veta hur lagarna fungerar generellt.

Lycka till! /Petra,SYV