krävs ny psykologutredning för gymnasiesärskola? - Forum

2019-10-02 11:09   Maria

Kräver Stockholm stad en ny (färsk) psykologutredning för att få gå på gymnasiesärskola?


RE: krävs ny psykologutredning för gymnasiesärskola?
2019-10-03 07:46   Petra Öster

Hej,

Det är inget som jag kan svara på tyvärr. Om ett barn ska gå i särskola bestäms av myndigheterna. Beslut ska fattas på välgrundade underlag och vårdnadshavarna ska ha insyn i processen. Kommunen där eleven bor ser till att det görs en så kallad målgruppstillhörighet. Om utredningen inte visar att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp får eleven istället gå på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar. Det kan sedan göras fortsatta observationer och eventuellt en ny utredning senare. Du kan läsa mer om detta här: https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516.

Kontakta kommunen för att få svar på om det behövs en ny utredning i er fall.

Lycka till! /Petra,SYV