Kan man nekas antagning? - Forum

2020-07-01 13:36   Magnus

Hej, Kan en elev nekas plats i gymnasiesärskolan? Jag har en elev som nu har nekats plats på 4 av sina val och står som reserv på övriga 2. Vårdnadshavare är såklart oroliga, så vi undrar, hur går det då till? Så vitt jag förstår är hemkommunen skyldig att anordna en plats. Det rör sig om individuella program. Mvh


RE: Kan man nekas antagning?
2020-07-02 09:41   Petra Öster

Hej,

Det är den ansvariga för utbildningen som fattar beslut om antagning. 

Urvalet, om det behövs, kan ske genom betygspoäng, omdöme eller någon form av rangordning/behovsprövning. Kolla med skolan ni söker till vad som gäller där.

Till skillnad från grundskolan så ordnar kommunen ingen gymnasieplats, kommer man inte in söker man till de lediga platser som finns kvar efter antagningen inom hela länet. De flesta brukar till sist få en gymnasieplats men det kan vara så att man inte får välja på så många alternativ. 

Kontakta gymnasieantagningen i er kommun för att få reda på exakt hur det går till i er kommun. 

Lycka till! /Petra,SYV


RE: Kan man nekas antagning?
2020-07-22 15:05   Nimai

Hej!

Var hittar jag information om att huvudman kan göra urvalet genom betygspoäng?
Hittar det inte i skollagen eller i allmänna råden om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program.


RE: RE: Kan man nekas antagning?
2020-07-26 12:22   Petra Öster

Hej,

Du kan kolla med gymnasieantagningen i kommunen eller rektor vid en skola ni vill söka till så kan de förklara hur de gör urvalet samt vilka grunder de använder för sitt beslut. Skollagen eller de allmäna råden specificerar inte allt och det är upp till en rektor att tolka, bestämma och implementera råden. 

Lycka till! /Petra,SYV