Kan man antas till gymnasiesärskolan om man inte gått grundsärskolan? - Forum

2015-10-14 13:48   Pontus

jag undrar om man inte gått i särskola kan man börja göra det då, sen på gymnasiet. alltså om man börjar direkt på gymnasiesärskolan från att ha gått ut "vanliga" nian.


RE: Kan man antas till gymnasiesärskolan om man inte gått grundsärskolan?
2015-10-15 12:19   Madeleine på Gymnasiesärskola.se
Hej Pontus,

I gymnasiesärskolan har alla elever som tillhör målgruppen och som har sökt rätt att tas emot på ett nationellt program.

Du ska alltså tillhöra målgruppen för gymnasiesärskolan och med det menas att du:
- är en ungdom som inte längre har skolplikt (gått ut grundskolan eller grundsärskolan
- du påbörjar utbildningen innan slutet av det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
- och som bedöms inte kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att du har en utvecklingsstörning.

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Personer med utvecklingsstörning har svårt att förstå, minnas och lära sig vissa saker. Det innebär att man behöver mer tid för att lära sig saker, och en del saker lär man sig aldrig.

Om du inte bedömts tillhöra målgruppen tidigare men tror att du gör det nu bör du och dina vårdnadshavare kontakta din kommun för att få en utredning.

Du kan läsa mer om behörighet till särskolan här: http://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516

Vänliga hälsningar,
Madeleine