Johan - Forum

2020-08-24 08:39   JT

Hej, Kan man komma in på gymnasiesärskolan om man har godkänt i grundskoleämnen som engelska, Idrott med mera men inte MA och Sve t ex.


RE: Johan
2020-08-25 08:08   Petra Öster

Hej,

Gymnasiesärskolan är en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål.

Har du inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram (och inte har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada) ska du gå Introduktionsprogrammet.

Vänligen/ Petra,SYV