HVB på annan ort än hemkommun och särskola - Forum

2020-12-15 15:21   Peter

Hej! Om ett barn utifrån sina behov av stöd är placerad i HVB-hem på annan ort än hemkommunen, har barnet då rätt att gå i gymnasiesärskola på orten som hen är placerad på? Barnet i exemplet bedöms tillhöra gymnasiesärskolans målgrupp.


RE: HVB på annan ort än hemkommun och särskola
2020-12-15 18:40   Petra Öster

Hej,

Du måste fråga elevens kommun om detta. Gymnasieantagningen i kommun kan hjälpa till. Du hittar kontaktuppgifter här: https://antagningskanslier.skr.se/

Lycka till! /Petra,SYV