Hur många blir antagna - Forum

2015-11-17 13:08   Jan Petersson

Hej jag har en fråga, hur många elever antas till en gymnasiesärskola. Finns det ett visst antal platser eller skapar man så många platser som behövs?


RE: Hur många blir antagna
2015-11-19 10:25   Caroline, Gymnasiesärskola.se

Hej!

Hur många som blir antagna är olika beroende på vilken skola man söker till. Det bästa är att man kontaktar den skolan man är intresserad av för att få ett svar på hur många de tar in.

Caroline-SYV