Gymnasiesärskola val/ Inviduell program - Forum

2019-04-28 15:56   Aleksandra

Hejsan! Enligt Skolverket så alla elever har fritt val i Gymnasiesärskola/ Invidull plan. Vårt hemkommun har Gymnasiesärskola / Individuell program, men har de inte bygg och fastighet eller skog mark och park i den nationella program. Enligt Skolverket kan vi kombinera med Nationellprogram enstaka yrkesämne på det Inviduella program. Den möjligheten ger inte vårt hemkommun för att finns inte detta yrkesprogram. Jag pratade med studieväggledare i vårt kommun och frågade efter att min son kan välja i andrahandsval en annan skola. Jag fick reda på att vi kan inte välja en annan skola för att vårt hemkommun erbjuder individuell plan. Jag tycker inte att det är ok. Lagen säger att alla elever har fritt val???? Vilka regler finns??? Tack för ditt svar!


RE: Gymnasiesärskola val/ Inviduell program
2019-04-29 15:05   Petra Öster

Hej,

Det är svårt för mig att ge svar på ett specifikt fall. Det är kommunen och rektorn på gymnasieskolan som har rätt att tolka Skolverkets regler (som inte alltid är helt tydliga). Så det är dessa du måste vända dig till för ett korrekt svar.

Men generellt så kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program men när man går ett individuellt program, men det är rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera. Skolor har inte heller skyldighet att erbjuda alla ämnen som finns. 

Men det finns ju möjligheten att söka sig utanför sin kommun om man inte hittar det man vill gå där. Då kan man titta efter en riksrekryterande utbildning.En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor. Till exempel så har friskolor alltid riksintag. 

Det hade varit bra om ni kunde ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare i skolan ni går nu så får ni hjälp med att hitta en passande skola som har riksintag, om det är aktuellt. Skolans SYV kan säkert också förklara närmare vilka bestämmelser er kommun har kring er situation.

Lycka till! /Petra,SYV


RE: Gymnasiesärskola val/ Inviduell program/riksintag
2019-04-29 19:47   Aleksandra

Tack för ditt svar! Jag läste om riksintag sökning så om jag tolkar det rätt så bara elever som saker till nationella program gymnasiesärskolan kan söka i riksintag, eller det gäller också elever på individuell program.
Jag ska ha ett möte med rektor så vi då se vad kan jag göra. I värsta fall blir det att flytta till en annan kommun, men det är stort projekt och samtidigt måste vi gör det för att ha bara det bästa till sina barn.


RE: RE: Gymnasiesärskola val/ Inviduell program/riksintag
2019-04-30 10:33   Petra Öster

Hej,

Om en gymnasiesärskola är godkänd som friskola så har den alltid riksintag Men kommunala (och friskolor) kan bli riksrekryterande. Det är Skolverket som beviljar detta och det sker oftast om utbildningen är möjlig att inrätta på endast några orter i landet eller om enskildas elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses. Jag kan hitta hitta något som säger att bara nationella program kan vara riksrekryterande, tvärtom så är det just specialvarianterna som brukar vara det. 

Lycka till!


RE: Gymnasiesärskola val/ Inviduell program
2021-08-05 14:36   laleh ranjbar

hej jag ville veta om ni har estetisk program


RE: RE: Gymnasiesärskola val/ Inviduell program
2021-08-16 07:14   Petra Öster

Hej,

Här kan du se var man kan hitta Gymnasiesärskoleprogrammet för estetiska verksamheter: https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/program/estetiska-verksamheter-9502.

Vänligen/Petra,SYV