godkända betyg? - Forum

2020-10-18 10:17   / Eva

Hejsan Sökt men inte hittat information. Jag undrar i vilka ämnen måste eleverna vara godkända för att söka till gymnasiesärskolan. Eleverna har gått på grundsärskolan - ämnen. Vissa har läst något ämne i grundsärskolan- ämnesområden, är det någon skillnad. Får alla söka utanför sin hemkommun eller bestämmer kommunen vilka program de erbjuder.


RE: godkända betyg?
2020-10-19 08:20   Petra Öster

Hej,

I gymnasiesärskolan har alla elever som tillhör målgruppen och som har sökt rätt att tas emot på ett nationellt program.Om hemkommunen bedömer att den sökande inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program, ska den sökande tas emot på ett individuellt program. Man får söka utanför hemkommunen om man vill det. Du kan läsa mer om behörigheten till gymnasiesärskolan här: https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516.

Vänligen/Petra,SYV