Frågo kring gymnasiesärskola - Forum

2018-04-04 17:07   NNN

En elev som gått som gått på särskolan (grundskola) och lagt in ansökan till gymnasiesärskolan och blivit antagen. När allt var klart fick eleven efter 14 dagar besked om att linjen var nedlagd (vård och omsorg) då detta var enda eleven och att man då skulle söka samma linje på annan ort som ligger ca. 15 - 20 mil från hemorten. Förslaget var att eleven då skulle vara inneboende och detta är eleven inte kapabel till. Finns det ingen möjlighet att eleven i stället kan få gå i en vanlig gymnasieklass med de förutsättningar eleven har? Med tanke på åldern kanske det skulle finnas förutsättningar om ytterligare ett par år att flytta från hemorten. Då vårdlinjen finns kvar fortfarande ett år borde det vara möjlighet för eleven att vara med där med de förutsättningar som finns. Är det verkligen så strikt att en elev med särskoleproblem inte kan ingå i en vanlig klass. Anledningen skulle vara att eleven saknade betyg i engelska, svenska och matematik? Eleven har också problem att vara i en klass med många elever anledningen är ADHD och dyslexi.


RE: Frågo kring gymnasiesärskola
2018-04-05 07:58   Petra Öster

Hej,

Betygen som man får i grundsärskolan utgår ifrån kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. De gör eleven behörig till gymnasiesärskolan men inte till de nationella gymnasieprogrammen. En elev som går i grundskolan (inte särskolan) och saknar betyg i matte, engelska och svenska är inte heller behörig att gå ett nationellt gymnasieprogram. Utan man måste då söka till ett introduktionsprogram och läsa in sin gymnasiebehörighet innan man kan fortsätta till gymnasiet. 

Ni behöver diskutera med Studie-och yrkesvägledaren på den nuvarande skolan om vilka lösningar som finns. Kanske finns det möjlighet att gå ett år på skolan som finns i hemorten för att sedan byta. Eller kanske det finns fler lösningar som ni ännu inte tänkt på. 

Lycka till! /Petra,SYV