Föräldrar ej överens om ditt barns gymnasieval. - Forum

2020-01-28 10:59   Syv CD

Vårdnadshavare ej eniga om vilken gymnasiesärskola deras barn ska gå på ! Skall föräldrar skriva på sonens gymnasieansökan? Hur brukar man lösa detta problem....


RE: Föräldrar ej överens om ditt barns gymnasieval.
2020-01-28 15:22   Petra Öster

Hej,

Föräldrarna skriver inte på gymnasieansökan eftersom det är eleven juridiska rättighet att själv välja gymnasieskola. Skolverket skriver "Vid ansökan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har eleven rätt att själv besluta om till vilken skola eller utbildning hon eller han vill söka till. Det betyder att ansökan inte behöver undertecknas av vårdnadshavaren." Detta brukar lösas genom att eleven pratar med sin studie-och yrkesvägledare och får hjälp att själv komma fram till var hen ska gå i skola. 

Lycka till! /Petra,SYV