Elin 18 år - Forum

2017-11-08 16:41   Annika Strid

Hej Har en flicka som blir 19 år i mars och blivit diagnostiserad med ADD, Atypisk autism och lindrig IF i våras. Hon går nu i vanlig gymnasieklass med anpassad studiegång och läser bara 4 ämnen men inga godkända betyg. Har 1000 frågor känns det som hur det ska bli bäst för henne till nästkommande höst. Hon fick gå kvar i sin skola/klass av rena trygghets skäl fast hon inte alls klarar det egentligen. Undrar vad det kan finnas för henne till hösten. Kan hon gå gymnasiet igen och då i särskola, eller är det Folkhögskola som gäller? Vill bara att hon ska hamna rätt. Tacksam för hjälp. Mvh Annika 


RE: Elin 18 år
2017-11-09 13:29   Petra Öster

Hej,

Målgruppen för grundsärskolan är barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, som uppkommit genom yttre våld eller kroppslig sjukdom. En person med utvecklingsstörning har en nedsatt intelligensförmåga, konstaterad före 18 års ålder, samt en nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende.

Om ett barn ska gå i särskola bestäms av myndigheterna. Det är alltid elevens hemkommun som ansvarar för att en utredning blir gjord om elevens målgruppstillhörighet och därefter fattar beslut i ärendet. Om er dotter inte har rätt till särskola får ni titta på gymnasieskolor som har ett bra arbete med personer med diagnoser. Man får göra lite research och fråga runt så att man hittar nåt. Autism-och Aspergerförbundet har lite information om skolval som kanske kan hjälpa. Du kan hitta det här: http://www.autism.se/stod_for_val_av_skola

Lycka till! /Petra,SYV