Dotter 16 år - Forum

2020-10-07 11:32   Sandra

Hej! Jag har en dotter som går på en NPF skola. Hon är godkänd i alla ämne utom matte, svenska och engelska. Nu lutar det åt att hon även kommer få en IF diagnos. Min fråga är då hur det fungerar med gymnasiesärskola och antagning. Har hon "rätt" att få börja gymnasiesärskola även om hon har många godkända betyg? MVH 


RE: Dotter 16 år
2020-10-08 07:35   Petra Öster

Hej,

Gymnasiesärskolan är en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Med en IF diagnos kan det alltså bli aktuellt med särskola, men inte med bara en NPF diagnos.

Om ett barn ska gå i särskola bestäms av myndigheterna. Beslut ska fattas på välgrundade underlag och vårdnadshavarna ska ha insyn i processen. Kommunen där eleven bor ser till att det görs en så kallad målgruppstillhörighet. Utredningen grundar sig inte bara på betyg. Den består av en pedagogiska bedömning, en psykologiska bedömning, en medicinsk bedömning och en social bedömning.

Om utredningen inte visar att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp får eleven istället gå på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar. Det kan sedan göras fortsatta observationer och eventuellt en ny utredning senare.

Lycka till! /Petra,SYV